Financiranje

Finančni lizing je oblika financiranja podobna običajnemu kreditu, le da so pogoji za pridobitev enostavnejši in manj zahtevni.

Mesečni obroki se lahko prilagajajo glede na želje oziroma finančne zmožnosti jemalca lizinga. Jemalec lizinga lahko izbira višino prvega obroka, dolžino trajanja lizinga ter višino zadnjega obroka.

Primeren je tako za pravne kot fizične osebe, prednost pa so predvsem nižji kriteriji za pridobitev v primerjavi z običajnim kreditom. Pri tej obliki financiranja jemalec lizinga s plačilom zadnjega obroka postane lastnik predmeta lizinga.

V primeru, da je jemalec katerekoli oblike finančnega lizinga pravna oseba, vodi predmet lizinga kot svoje osnovno sredstvo in zanj obračunava amortizacijo. V bilanci stanja izkazuje tudi dolgoročno obveznost za zneske lizing obrokov.

Več o financiranju za Ford vozila si lahko preberete na  www.ford.si/Financiranje